جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ایجاد شفافیت با انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

۴ سال پیش
۱۹۰
شبکه خبر- 17 مرداد 95- 16:00| انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.<br>