جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ایتالیا آسیب پذیرترین از نظر شاخص استرس بانک های اروپایی

۴ سال پیش
۱۰۸
براساس آزمون سنجش استرس بانک های اتحادیه اروپا، بانک هایی از ایتالیا، ایرلند و اتریش در بین بدترین بانک ها از نظر شاخص استرس قرار دارند.<br>