جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنان جنجالی مدیر خبرگزاری ایسنا درباره آزادی بیان

۴ سال پیش
۹۷
سخنان علیرضا بهرامی، مدیر گروه فرهنگی خبرگزاری ایسنا: ما از منظر آزادی بیان در شرایط مطلوبی به سر نمی بریم. این گفته ها در برنامه زنده متن و حاشیه بصورت زنده از تلویزیون پخش شد<br>