جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

انسانیت، مهربانی و احترام به همنوع رو به وضوح در رفتار این کودکان ببینید!

۴ سال پیش
۴۲۹
گاهی اوقات بچه‌های کم سن و سال، کارهایی می‌کنند که ما بزرگترها فقط و فقط باید بشینیم و نگاه کنیم و درس زندگی یاد بگیریم!