جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سیصد گوزن، قربانی آتش سوزی در نروژ شدند

۵ سال پیش
۳۱۴
صدها گوزن در نروژ طعمه حریق گسترده ای شدند که بخشهای زیادی از جنگلهای این کشور را در برگرفته است.