جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سیصد گوزن، قربانی آتش سوزی در نروژ شدند

۳ سال پیش
۶۰
صدها گوزن در نروژ طعمه حریق گسترده ای شدند که بخشهای زیادی از جنگلهای این کشور را در برگرفته است.