جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کمیسیون اروپا شرکت اپل را به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو محکوم کرد

۴ سال پیش
۷۹
کمیسیون اروپا شرکت آمریکایی اپل را به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو جریمه مالیاتی محکوم کرد. بازوی اجرای اتحادیه اروپا معتقد است که اپل به مدت ۱۱ سال از معافیتهای مالیاتی دولت ایرلند بهره برده است؛ معافیتهایی که به گفته کمیسیون مغایر قوانین رقابت آزاد در اتحادیه اروپاست.