جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سفر بی وقفه و پرمخاطره از آفریقا به اروپا؛ هزاران مهاجر نجات داده شدند

۳ سال پیش
۸۸
در چهار روز اخیر ۱۳ هزار مهاجر و پناهجو که از شمال آفریقا رو به سواحل اروپا داشتند در آب های دریای مدیترانه نجات داده شده اند.