جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی ساعت ها خارج از ایستگاه راه پیمایی کردند

۳ سال پیش
۳
۰
فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی ساعت ها خارج از ایستگاه راه پیمایی کردند
کیک پرتقالی (میرزاشف)
۲۱ بازدید . ۳ ساعت پیش
محاسبه بار برف در سازه
۰ بازدید . ۵ ساعت پیش