جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نظرسنجی ها نشان می دهد کلینتون ۱۱ درصد از ترامپ پیشتاز است

۴ سال پیش
۱۱۸
نظرسنجی ها نشان می دهد کلینتون ۱۱ درصد از ترامپ پیشتاز است