سرویس اشتراک ویدئو جعبه

شبیه سازی ایرو آکوستیک Aero-Vibro-Acoustics با Abaqus , Ansys , Actran ,VA One , Fluent , Star-ccm+

۱ سال پیش
۳
۰
شبیه سازی آیرو آکوستیک Aero-Vibro-Acoustics با Abaqus,Ansys,Actran,VA One, Fluent, Star-ccm+ شبیه سازی آکوستیک، وایبرو اکوستیک، آیرو وایبرو آکوستیک سیسمهتای پیچیده صنعتی و طراحی سیستمهتی کنترل نویز و بهینه سازی آنها- آکوستیک خودرو، Vibro-Acoustic پردازش سیگنال های اکوستیک،شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی،اکوستیک زیر آب، شبیه سازی کنترل اکتیو و پسیو NVH با نرم افزارهای Abaqus, Ansys, ESI VA One, MSC Actran, Fluent, Srar-ccm+, Openfoam دینامیک خودرو • دینامیک راه اهن و ارتعاش زمین • ارتعاش و نویز تولید شده در اثر حرکت تایر روی زمین • طراحی مفهومی خودرو • دینامیک خودرو • نویز و ارتعاش خودرو اکوستیک زیر آب • تحلیل صداهای طبیعی و صداهای تولید شده توسط انسان- نحوه ی تولید و گسترش آن • انعکاس و پراکندگی صدا در محیط زیر آب دینامیک سازه • ائرو الاستیسته • تاثیر انفجار روی سازه • روشهای تحلیل کامپیوتری برای انالیز فرکانس در ارتعاش و اکوستیک • سازه های کامپوزیتی • میرایی و اصطکاک داخلی • هیدرو الاستیسیته • پانلها و سازه های سبک • ارتعاش تصادفی و اکوستیک • رزونانس سازه • شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی Vibro-Acoustic پردازش سیگنال های اکوستیک • تئوری پردازش سیگنال اکوستیک • پردازش تطبیفی • تکنیک پردازش سیگنال اکوستیک برای شبکه عصبی و سیستم های هوشمند • پردازش سیگنال مبتنی بر مدل • خواص آماری سیگنال و نویز • تجزیه و تحلیل سیگنال غیر ثابت، سیستم های غیر خطی • پردازش سیگنال زمان فرکانس، موجک ها شبیه سازی ارتعاش و شوک • تحلیل و شبیه سازی انفجار و شوک وارد شده به زمین • شبیه سازی های مدال • شبیه سازی شوک • طراحی فیکسچر تست شوک و ارتعاش ماشین آلات دوار • دینامیک ماشین آلات دوار • عیب شناسی ماشین آلات دوار اکوستیک فیزیکی • مطالعات اکوستیک سازه و مشخصات دینامیکی ماده • اندرکنش بین صدا با نور و فرم های دیگر تشعشع • اکوستیک غیر خطی • گسترش موج اکوستیک در اتمسفر، سیال و مواد پر شده از سیال • استفاده از اکوستیک به عنوان ابزاری برای مطاله ابر رساناها، ترک و جدایش در جامدات و ارتعاشات شبکه کنترل نویز و ارتعاش • کنترل اکتیو اکوستیک سازه ای و ارتعاش آن • کنترل اکتیو نویز • کنترل اکتیو ارتعاش • سازه های هوشمند • ائرواکوستیک و نویز ناشی از جریان • جداسازی سیستم مکانیکی از منبع شوک و ارتعاش • تولید و گسترش نویز • کنترل اکتیو و پسیو NVH Consulting Services: Mechanisms Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics Stress Analysis Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue Design Optimization DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization Dynamics Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics Heat Transfer Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural Fluid Mechanics CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer Material Modeling Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development Electromagnetic Analysis Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors Multiphysics Analysis Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction Impact and Drop Test Analyses Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes Tel: (1) +989032832332 E-mail: info@esimlab.com <a rel="nofollow" href="http://www.esim" >www.esim</a> lab.com
انیمیشن پوکویو (POCOYO) قسمت 36 ...
۱۳۶ بازدید . ۱۵ ساعت پیش
انیمیشن پوکویو (POCOYO) قسمت 35 ...
۱۷۵ بازدید . ۱۵ ساعت پیش
انیمیشن پوکویو (POCOYO) قسمت 34 ...
۲۲۲ بازدید . ۱۵ ساعت پیش
مبل l ...
۲۳ بازدید . ۱۹ ساعت پیش
دیاگ ولوو ...
۰ بازدید . ۱ روز پیش
آموزش دیاگ اسکانیا ۱ ...
۰ بازدید . ۱ روز پیش
آموزش دیاگ اسکانیا ۲ ...
۰ بازدید . ۱ روز پیش