جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مبارزه امير على اكبرى با حريف لهستانى ( خرس لهستانى شكار شد )١٧/٦/١٣٩٧

۲ سال پیش
۱,۷۵۶
دومین پیروزی علی اکبری در ACB/خرس لهستانی شکار شد. رزمی کار خوب کشورمان که به خوبی رقیب خود را آنالیز کرده بود به خوبی ضربات رقیب را کنترل کرد. در ۵ دقیقه دوم علی اکبری بازهم مرد برتر میدان بود و با گرفتن حریف سعی در استفاده از فنون کشتی فرنگی داشت. ضربات بی هدف « اومیلانژوک» را به خوبی جواب داد و از توان بالای خود استفاده کرد وگرفتار کردن رقیب در کنار قفس و ضربات زانو شرایط را به سود خود تغییر داد. ۵ دقیقه سوم علی اکبری با حمله برق آسای علی اکبری آغاز شد و خیلی زود «خرس لهستانی» را به زمین کوبید و با ضربات متوالی برتری خود را تثبیت کرد. علی اکبری به خوبی مبارزه را اداره کرد و در نهایت پیروز از قفس خارج شد.در اواخر مبارزه داوران، مبارزه را قطع کرده و پزشک وضعیت «دانیل اومیلانژوک» را بررس کردند که آیا توانایی ادامه مبارزه را دارد یا خیر؟بعد از نزدیک به ۳ دقیقه که باعث استراحت رقیب شد، مبارزه از سر گرفته شد، ولی بازهم این علی اکبری بود که برتری خود را به رقیب دیکته کرد و پیروز شد. این رزمی کار معرپف به «خرس لهستان» ۳۵ ساله پیش از این دیدار ۲۰ پیروزی و هشت شکست در کارنامه خود ثبت کرده بود و نهمین شکست او برابر نماینده کشورمان رقم خورد.