جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مبارزه کامل امیر علی اکبری و دنیل اومیلانچوک

۲ سال پیش
۶۶۹
Amir Ali Akbari Vs Daniel Omielanczuk, مبارزه کامل امیر علی اکبری ایران و دنیل اومیلانچوک لهستان، 5 ۱۸ ۱۳۹۷ شهریور، 9 September 2018, کامنتس آزاد ولی ناموسا فحش ندین، اول مبارک خودش بعد هم مبارک همه ایرانی ها دلیل توقف طولانی مسابقه مشکل دنیل بود که ظاهرا به علت ضربه های علی اکبری به سرش از ناحیه چشم آسیب دیده بود و درخواست خطا کرده بود ولی موافقت نشد، داورا هم با چراغ قوه دیدن چیزی نیست، گفتن بهونه نیار یه دقیقه برو بباز سریع بیا بیرون، آره