جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تیزر تبلیغاتی برند Audi

۱ سال پیش
۶۰
نام تیزر: Driver’s Test نام آژانس سازنده تبلیغ: Audi تاریخ انتشار: july 2017 صحنه ای از فیلم بازگشت مرد عنکبوتی به سینما است که در آن 2018 audi a8 به نمایش در آمده است. <a rel="nofollow" href="http://www.masirezehni.com/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-audi/" >http://www.masirezehni.com/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-audi/</a>