جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تیزر تبلیغاتی نایکی با نام Dream Crazy

۱ سال پیش
۱۳۵
نام آژانس سازنده تبلیغ: Wieden + Kennedy تاریخ انتشار: September 2018 30 ساله که شعار تبلیغاتی نایکی "just do it" به عنوان یک شعار انگیزشی در تمامی سطوح ورزشی و فعالیت ها استفاده می شود. برای جشن این اتفاق، این تیزر تبلیغاتی با تکیه بر داستانهای ورزشکاران ساخته شده. نشانه ی مشترک همه این داستان ها را میتوان اینگونه تعریف کرد: همه نیروی قدرت ورزش را باید رو به جلو به حرکت در آورد. <a rel="nofollow" href="http://www.masirezehni.com/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-dream-crazy/" >http://www.masirezehni.com/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-dream-crazy/</a>