جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پایان غیرمنتظره برای یک وزنه بردار

۴ سال پیش
۳۴
ویدیوی منتشر شده از این ماجرا بیانگر آن است که "ادی هول" (29 ساله) چند ثانیه پس از بلند کردن وزنۀ بسیار سنگین، ناگهان روی زانوی خود فرود آمد و از هوش رفت.روزنامه میرور انگلیس تأکید کرد که ادی هول نخستین فرد در دنیا است که توانسته وزنه 500 کیلویی را از روی زمین بلند کند.ادی هول اعتراف کرد که به دلیل فشار بسیار زیادی که به او هنگام بلند کردن وزنه وارد شد، نزدیک بود جانش را از دست بدهد.