جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هواپیماهای بسیار عجیب و غریب

۴ سال پیش
۷۵
برخی از تصاویر این کلیپ تخیلی ولی برخی از آنها ساخته شده بودند ولی به دلیل ناکارآمدی ویا پرهزینه بودنشان کنار گذاشته شده اند یا اینکه درآینده ساخته خواهند شد.