جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

وقتی که سیارات جای ماه را بگیرند

۴ سال پیش
۶۴
<br> یک فایل ویدئوی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که تفاوت بین ماه و سایر سیارات منظومه شمسی را در صورت قرار گرفتن در فاصله واحدی از زمین، نشان می دهد.<br> این فایل ویدئویی به طور فرضی نشان می دهد که اگر هریک از سیارات منظومه شمسی در همان فاصله ماه از زمین قرار گیرند، بزرگی هریک از آنها چقدر بوده و چگونه از زمین دیده خواهد شد.