جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی مارتین اسکورسیزی در بزرگداشت عباس کیارستمی

۴ سال پیش
۲۱۶
مارتین اسکورسیزی در بزرگداشت عباس کیارستمی به مدت ۱۲ دقیقه سخنرانی کرده است.