جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پوسیدگی دندان در دوران بارداری

۱۰ ماه پیش
۴۷
در این ویدیو به طور کامل در مورد پوسیدگی دندان در دوران بارداری صحبت شده است. پوسیدگی دندان در کودکان نیز کامل توضیح داده شده است. با ما هر هفته با یک ویدیو جدید آموزشی همراه باشید <a rel="nofollow" href="https://dmcc.pro/tooth-decay-during-pregnancy/" >https://dmcc.pro/tooth-decay-during-pregnancy/</a>