جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تعریف کوک دلخواه در تیونر سنتور آواکوک

۲ سال پیش
۱,۱۶۸
گاهی به کوک هایی غیر از کوک مرسوم دستگاه های موسیقی ایرانی نیاز داریم. در تیونر تخصصی سنتور آواکوک میتوانید کوک های دلخواه خود را برای سنتور ذخیره کنید و سنتورتان را با آن کوک کنید. آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود: <a rel="nofollow" href="https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor" >https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor</a> آموزش کوک سنتور با تیونر آواکوک: <a rel="nofollow" href="https://jabeh.com/watch/63db68/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9" >https://jabeh.com/watch/63db68/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9</a> وبسایت آواکوک: <a rel="nofollow" href="http://avakook.com" >http://avakook.com</a>