جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گزارش جلسه چهارم رشد فردی

۱ سال پیش
۱۱۹
به طور کلی باید گفت که با رشد فردی شما یاد میگیرید توانایی ها و قابلیتهای خود را بهبود بخشیده و در هر لحظه اززندگی سرمایه گذاری روی خودتان را شروع نمایید، برنامه ریزی نموده،تا بتوانید بهترین نسخه خودتان شده و هر روزنسبت به قبل بهتر شوید.البته این به این معنی نیست که هیچگونه مانعی در راه زندگی شما وجود نداشته بلکه مشکلات همیشه هستند ولی شما آموزش میبینید که چگونه برای آنها امادگی داشته و همه آنها را پشت سر بگذارید. برای مشاهده گزارش کامل به سایت <a rel="nofollow" href="http://www.mos" >www.mos</a> tafaee.com مراجعه بفرمایید