جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سخنرانی محمد صادقی در همایش بازاریابی و فروش

۳ سال پیش
۷۱۲
محمد صادقی در این ویدئو از بازاریابی های نوین سخن می گوید