جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

طراحی و اجرای فضای سبز

۱ سال پیش
۶۶
در طراحی فضای سبز ، از گیاهان به عنوان عناصر معماری می توان استفاده كرد . این عناصر ، همانند دیگر عناصری كه در طراحی به كار گرفته می شوند، از ویژگی های بصری مانند: نقطه، خط، فرم، رنگ و بافت برخوردار هستند. در ادامه به نمونه ای از کار انجام شده شرکت فنی مهندسی کهن در استان مازندران اشاره می کنیم. <a rel="nofollow" href="https://kohansazandegan.com" >https://kohansazandegan.com</a>