جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دیوانه از قفس پرید - One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975

۸ ماه پیش
۱۷۱
سینمایی - دیوانه از قفس پرید - One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975 - رندل پاتریک مک مورفی را به جرم تجاوز دستگیر می کنند و به حکم دادگاه او را برای بررسی وضعیت روانی اش به بیمارستان روانی ایالتی می فرستند. مک مورفی، با مقررات سخت و غیر انسانی تیمارستان که توسط زن سرپرستاری اعمال می شود مخالفت می کند… - Gap.im/nama66
وضعیت بیمارستان کامکار قم
۸۱۷ بازدید . ۱۴ ساعت پیش
انیمیشن پوکویو (POCOYO) قسمت 82
۱۸۰ بازدید . ۱۴ ساعت پیش