جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اینترنت ، سازمان نظامی

۱۰ ماه پیش
۹۴
سازمان نظامی اینترنت - ( N S A ) - توضیحات دکتر عباسی درباره چگونگی نظامی بودن سیستم اینترنت در جهان - eitaa.com/dosh66 Gap.im/dosh66