جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فرزندان جاهلیت

۱ سال پیش
۱۰۹
مستند 'فرزندان جاهلیت' - 1392 - ( بررسی عقاید جعلی و بی پایه و اساس علمای وهابی - فتاوای جعلی شان - عمق کینه آن ها را نسبت به شیعیان - اهداف آمریکا و اسرائیل ) - eitaa.com/dosh66 Gap.im/dosh66