جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گرگ مبارز 2 - Wolf Warrior 2 2017

۱ سال پیش
۹۹۰
سینمایی - گرگ مبارز 2 - Wolf Warrior 2 2017 - نیروهای ویژه ی چین آرامش را به دریاها آورده اند ، تا اینکه روزی یک گروه مزدور بی رحم مردم بومی منقطه را مورد آزار و اذیت قرار میدهند ، حال این نیروها باید زندگی آرام بخشی که بدست آورده اند را بار دیگر بازگیرند و ..…- Gap.im/nama66