جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

در دل دریا - In the Heart of the Sea 2015

۱ سال پیش
۱۸۴
سینمایی - در دل دریا - In the Heart of the Sea 2015 - در سال 1820 ، ناخدا و خدمه یک کشتی صید موجودات دریایی گرفتار نهنگی غول پیکر شده و به مدت 90 روز در دریا اسیر این موجود می شوند... - Gap.im/nama66