جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شنهای ایوجیما - Sands of Iwo Jima 1949

۱۱ ماه پیش
۱۳۷
سینمایی - شنهای ایوجیما - Sands of Iwo Jima 1949 - فیلم مربوط به اتفاقی است ک در جنگ جهانی دوم (در منطقه ایوجیما) رخ داده است و به بررسی این اتفاق در ان زمان میپردازد… - Gap.im/nama66