جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

عشق به خودت را فراموش نکن! خودت را دوست داشته باش!

۹ ماه پیش
۱۱۵
تا حالا برای ابراز عشق به خودت چه کارهایی انجام دادی؟ آیا فکر می کنی بدون دوست داشتن خودت، می توانی دیگران را دوست داشته باشی؟ تا به حال احساس پوچی کرده ای؟ یا احساس کردی به اندازه کافی خوب نیستی؟ چرا مدام ذهنت درگیر این است که چه بپوشی و چه ظاهری داشته باشی؟ برای این که دیگران بیشتر دوستت داشته باشند؟ تا به حال خودت را آن طور که دیگران را دوست داری، دوست داشته ای؟ عشق به خودت را فراموش نکن! عشق به خودت از یاد نبر! تو همان کسی هستی که داری دنبالش می گردی! پس بیشتر از این جستجو نکن و داخل آینه را نگاهی بینداز. چون طولی نمی کشد که متوجه می شوی، کسی که دنبالش می گردی، خودت هستی. گاهی از درون احساس خلأ و پوچی می کنید. چون فکر می کنید چیزهایی را که نیاز دارید، ندارید. ولی واقعیت این است که تو عشق به خودت را فراموش کرده ای. ما در یک جامعه مصرف گرا زندگی می کنیم. یعنی جامعه از تو می خواهد که خرید کنی. و راحت ترین راه فروش این است که به تو تلقین کنند که نیازمندی. چون تو بدون احساس نیاز، چیزی نمی خری. پس برای اینکه احساس نیاز کنی، به تو تلقین می کنند که تو به اندازه کافی خوب نیستی! مثلاً این ماشین را بخر تا آدم ها را جذب خودت کنی! یا فلان مدل لباس بپوش تا آدم ها را به خودت جذب کنی! تو به اندازه کافی خوب هستی! ما این قدر در معرض این نوع دروغ ها قرار می گیریم که به تدریج داریم آنها را به عنوان حقیقت باور می کنیم. نتیجه اش این است که دوست داشتن خودت را فراموش می کنی. ولی واقعیت این است که: آنها به اسم زیباتر شدن، مجبورت می کنند که محصولاتشان را بخری. در حالی که با دروغ هاشان دارند به تو تلقین می کنند که تو به اندازه کافی خوب نیستی! فیلم هایی هم که تماشا می کنیم همین طور هستند؛ آنها مدام در حال تلقین این حس به ما هستند: تو برای کامل بودن به یک نفر دیگر احتیاج داری! بله درست است که عشق مهم و باارزش است. ولی تو اگر عشق به خودت را بلد نباشی، چطور می توانی عاشق آدم دیگری باشی؟ ابراز عشق به خودت یعنی چه؟ عشق به خودت یعنی خیلی از کارهایی که به ما در جامعه گفته شده انجام ندهیم. چرا؟ چون آنها را به اسم تکبر و خودخواهی و خودشیفتگی، به عنوان کارهایی ناپسند به ما خورانده اند! ولی واقعیت این است دوست داشتن خودت، کارهایی مثل سلفی گرفتن از خودت، خودخواهی نیست. پس به خودت عشق بورز! اگر من چنین کارهایی انجام ندهم، پس چطور باید رفتار کنم؟ طوری که دیگران خوششان بیاید؟ می خواهی یک زندگی شاد داشته باشی؟ با خودت طوری رفتار کن که با کسی که عاشقش هستی رفتار می کنی! <a rel="nofollow" href="http://farafekr.com/self-love/" >http://farafekr.com/self-love/</a>