جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سپتیک تانک

۱ سال پیش
۳۸
اینکه برای اولین بار سپتیک تانک چگونه طراحی شده است مقوله ای متفاوت از ساختمان سپتیک تانکهای حال حاضر می باشد . همواره علم مهندسی در حال پیشرفت است لذا ساختمان سپتیک تانک نیز دچار تغییراتی از جمله تبدیل سپتیک تانک از حالت عمودی به حالت افقی گردیده است. سپتیک تانک عمودی به صورت استوانه ای طراحی می گردد که بواسطه وجود چهارپر درون این دستگاه جامدات از مایع جدا شده وزمینه فعالیت باکتری های بی هوازی فراهم می گردد. در سپتیک تانکهای حال حاضر که اغلب استوانه وبه صورت افقی طراحی می گردند. وجود دیواره میانی باعث ته نشینی فاضلاب جامد در قسمت اول می گردد. انباشت لجن در قسمت اول سپتیک تانک افقی باعث تجزیه 55 درصد آلایندگی موجود در پساب فاضلاب می گردد.