جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سپتیک تانک

۲ سال پیش
۱۵۱
سپتیک تانک همانطور که بیان شد دستگاهی است که طوری طراحی شده تا جامدات پساب خروجی از منبع فاضلاب را گرفته وآب روان تحویل چاه جذبی دهد . لذا درصورتی که مکانیزم عملکرد سپتیک تانک بدلیل وارد شدن شامپوها , صابونها و موادشیمیایی آنتی باکتریال وازبین رفتن باکتری های بی هوازی کامل نباشد یا در هنگام طراحی سپتیک تانک ظرفیت مورد نیاز به درستی محاسبه نشده باشد , همواره سپتیک تانک دارای حجم زیادی لجن خواهدشد وانتقال آب از قسمت اول به دوم با مشکلاتی همراه خواهد بود . دراین صورت آب به داخل لوله ورودی برمی گردد ودرحقیقت سپتیک تانک دچار گرفتگی شده و نیاز به تخلیه پیدا خواهد نمود.