جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دیدن 1 - See 2019

۷ ماه پیش
۸۹
سریال - دیدن ( بینایی ) - See 2019 - در آینده ای دور از انتظار، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده اند و جامعه باید راهی جدید برای ساختن، تعامل با یکدیگر، شکار و بقا پیدا کند. همه این ها زمانی که دوقلو هایی به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند تغییر میکند - ق 1 - ( تابش نور خدا ) - سفر برای بقا هنگامی آغاز می شود که ارتش ویچ فایندرز به روستای آلکنی حمله کند.... -Gap.im/nama66