جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شوخی جالب جهانگیری با شهردار مشهد

۹ ماه پیش
۷۲
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که برای افتتاحیه قطار شهری مشهد به این شهر رفته بود، در این مراسم شوخی جالبی با شهردار مشهد انجام داد. <a rel="nofollow" href="https://eghtesaad24.ir/news/128808" >https://eghtesaad24.ir/news/128808</a>