جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نجات مار پایتون از داخل چاه

۱ سال پیش
۲۱۸
یک مار پایتون که به داخل چاهی سقوط کرده بود، توسط جوان هندی نجات پیدا کرد.