جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شروع عملیات ساخت برای خانوارهای آسیب دیده خیابان فرهنگ

۱ سال پیش
۲۷
مورخ 98/1/26 با نشست ناگهانی دو ملک در مجاور یک مسجد با قدمت بیش از 100 سال و بی خانمان شدن 9 خانواده بحران بزرگی گریبانگیر اهالی و همینطور شهرداری منطقه 11 شد. ضمن تشکیل ستاد بحران با نظارت مستقیم شهردار محترم منطقه 11 آقای دکتر آبادیان و همکاری بی شائبه و خالصانه ایشان مسولیت تخریب ، محار و مرمت مسجد و نوسازی دو ساختمان آسیب دیده به سازه مسکن پویا پیشنهاد شد. دکتر محمد توسلیان با آگاهی از خطرات بسیار زیاد این پروژه ضمن پذیرش سریع، آمادگی خود و تیم خود را در انجام آن اعلام کرده و انجام این خدمت را جزو یکی از افتخارات خود و تیم خود دانست .