جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فیلم محاسبه وزن تیرآهن

۱۰ ماه پیش
۸۴
در قدیم برای ساخت اسکلت ساختمان، از تیر و ستون چوبی استفاده می کردند، تیرهای چوبی باگذشت زمان دچار پوسیدگی می شدند و در نتیجه مقاومت خود را از دست می دادند. علاوه بر آن خطراتی از قبیل خوردگی توسط حشرات یا موجودات موذی، مقاوم نبودن در برابر آتش سوزی این مقاطع را تهدید می کرد. با گذشت زمان مقاطع فولادی جای این مقاطع چوبی را گرفت به صورتی که اکنون در تمامی سازه های فولادی برای ساخت اسکلت ساختمان، تیر و ستون از تیرهای فولادی استفاده می کنند. <a rel="nofollow" href="https://ahan3.com/weight-beams/" >https://ahan3.com/weight-beams/</a>