جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اسامی برندگان قرعه کشی طرح۵۵۵نخبگان امیرا مرحله دوم

۲ سال پیش
۵۶۵
<p>دومین مرحله #قرعه_کشی طرح ۵۵۵ #نخبگان #امیراکتاب پانزدهم مرداد با همکاری #انجمن_کتابداری_شاخه_فارس و #سازمان_اسناد و #کتابخانه_ملی برگزارشد.</p>