جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

درمان فیستول با لیزر - درمان کلینیک

۲ سال پیش
۳,۴۷۰
درمان فیستول مقعد از طریق لیزر با استقبال گسنرده ای مواجه شده است، چرا که هم بیمار درد کمتری را تجربه خواهد کرد و هم زمان انجام به میزان چشمگیری در این روش کاهش می یابد و یک روش قطعی و همیشگی برای درمان فیستول به شمار می آید، جالب است بدانیم که در این روش درمانی از لیزرهای پرتوان استفاده می شود و مراحل جراحی نیز مانند جراحی باز است، به طور کلی روش درمانی مورد بحث، با بی حسی موضعی و در بعضی موارد نادر با بیهوشی انجام می شود که البته این مهم تحت تاثیر عمق بیماری می باشد. <a rel="nofollow" href="https://bit.ly/2KWiiQ2" >https://bit.ly/2KWiiQ2</a>