جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

خداحافظی خانم مجری از تلویزیون

۹ ماه پیش
۱۱۴
مژگان صارمی گوینده خبر و مجری با تجربه تلویزیون از عرصه اجرا خداحافظی کرد.