جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کاپرپلیت هنری

۱۰ ماه پیش
۵۱
این سبک خوشنویسی را بدونه شک می توان یکی از خارق العاده ترین سبکهای خوشنویسی در تمامی سبکهای خوشنویسی دنیا دانست قابلیت های استثنایی ابزار این سبک از خوشنویسی آنقدر زیاد هست که هر بیننده ای را در هنگام نوشتن محصور خود می کند.