جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تشخیص علایم و نشانه های فیستول مقعدی (آبسه) توسط دکتر بیژن عابدیان

۲ سال پیش
۴۸۳
<a rel="nofollow" href="https://darmanlaser.com/%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%84/" >https://darmanlaser.com/%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%84/</a> فیستول مقعدی می تواند به ده ها شکل مختلف خود را نشان دهد. گاهی هم سوراخ فیستول در سطح پوست به راحتی قابل مشاهده نیست و این کار را سخت تر می کند.