جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

بازی کیف پول????????????????

۷ ماه پیش
۲۱۵
این بازی درست مثل زندگی واقعی که گاهی به دلیل عوامل خارج از اختیار پولدار هستیم و گاه پول از دست می‌ دهیم، چرخونه‌ شانس نیز گاه ما را ثروتمند می‌ سازد و گاه پول‌ هایمان را می‌ گیرد. ارسال به سراسر کشور????
بارالکتریکی
۲۸ بازدید . ۹ ساعت پیش
من عصبانی نیستم!
۲۷ بازدید . ۱۰ ساعت پیش