جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش فیزیک سال یازدهم مبحث بار الکتریکی

۱ سال پیش
۷۳
آموزش فیزیک سال یازدهم مبحث بار الکتریکی توسط مهندس مهدی باباخانی