جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

محاسبات سریع و ذهنی ؛ به توان دو رسوندن اعداد با یکان پنج

۱ سال پیش
۷۵
سید سعید زرکامی/ فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه علم و صنعت رشته مهندسی مواد نانو/ دبیر ریاضیات و محاسبات دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی و جعفری اسلامی <a rel="nofollow" href="https://www.instagram.com/saeed.zarkami" >https://www.instagram.com/saeed.zarkami</a> ۰۹۱۰۴۹۷۳۰۷۸