جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مصطفی دنیزلی

۱۰ ماه پیش
۱۴۵
بومب بومب تبریز تیراختور و بازهم تیراختور قبل این که من بگم م شما میگید مصطفی بمب جدید تیراختور مصطفی دنیزلی ترکیه ای هست سرمربی جدید تیراختور مانند شهر تبریز به اولین های زیادی امضا زده است دنیزلی تنها و اولین مربی ای است که با هر سه تیم معروف ترکیه در لیگ قهرمان شده است بشیکتاش قالاتاسارای و فنر باغچا مصطفی دنیزلی در اولین ها خودش مثل یک تبریز است برای اولین بار که به عنوان سرمربی در نیمکت تیمش بوده است قالاتاسارای را قهرمان کرده است در سال 1996 مصطفی به یک اولین دیگر امضا میزند و تیم ملی فوتبال ترکیه را به جام ملت های اوروپا میبرد و با این تیم در یورو دوهزار در میان 16 تیم قرار میگیرد تیم های دنیزلی از تیم هایی هستند که بیز بیتدی دئمه دن بیتمز میگویند تیم پایگذاری شده در 1996 دنیزلی در جام جهانی مقام سوم را کسب کرده و به این ترتیب تیم مللی فوتبال ترکیه در کنار برزیل و آلمان می ایستد ان شاالله مصطفی دنیزلی با تیراختوری های امیدوار بر یک اولین دیگر امضا زده و تیراختور را قهرمان لیگ ایران کند به تیممان خوش آمده ای مصطفی بی