جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

یک مار پیتون در چین بز 40 کیلویی را درسته بلعید.

۸ ماه پیش
۱۱۰
.<br> حوادث رکنا: یک مار پیتون در چین بز 40 کیلویی را درسته بلعید.<br> به گزارش گروه ترجمه رکنا، اهالی روستایی در چین یک بز 40 کیلویی را از شکم مار پیتون خارج کردند. <br> ویدیو منتشر شده این صحنه را به تصویر کشیده است که مار غول پیکر یک بز 40 تنی را درسته بلعیده است. <br> به گفته یکی از ساکنین روستا که شاهد بلعیده شدن بز بود در سال جاری بیش از 20 بز توسط مارهای پیتون بلعیده شدند و این بز 40 کیلویی تنها قربانی پیتون ها نبوده است. <br> وی در ادامه افزود هنگام جستجوی یکی از بزها متوجه شدم که شکم مار پیتون بزرگ شده و فهمیدم که یکی از بزهایم را این مار غارت کرده است. <br> در ادامه افزوده است که از کارکنان حفاظت از جنگل و از مردم محلی کمک خواسته تا دم مار را بلند کنند تا مار بز را از دهن خود بیرون بیاورد.<br> #رکنا#حوادث