جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پنجمین جلسه دادگاه پرونده قاچاق قطعات خودرو

۷ ماه پیش
۷۱
متهم پرونده گروه «عظام» گفت: پاداش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی عادی بود. قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم خواست از هیچ کس جز خدا نترسد.