جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دیونایزر آب مقطرگیری

۱ سال پیش
۲۱۷
دیونایزر چیست؟ دیونایزر دستگاهی است که برای تولید آب فوق خالص مورد استفاده قرار می گیرد. آب فوق خالص آبی است خالص تر از آب مقطر، با هدایت الکتریکی بسیار پایین در حدود 0.056 میکروزیمنس. قیمت دیونایزر آب دیونایزر آزمایشگاهی دیونایزر آب مقطرگیری