جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

بیمه عمر به زبان ساده با مهدی مصحفی

۱ سال پیش
۳۷۲
تخصص به معنی ترجمه اطلاعات صنعت یا محصول به صورت مردمی و همه فهم است هرگاه بتوانیم با مردم مانند خودشان صحبت کنیم بیشتر متوجه میشویم که چه میخواهیم و چه نیاز دارند.ویدیوی مردمی و سلیس بیمه های عمر تقدیم حضورتان تا یکبار هم که شده از اطلاعات بیمه های تامین کننده زندگیتان به درستی آگاه شوید. مهدی مصحفی